A A A

Home

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą !

Do  sprzedania  działki budowlane  o  powierzchniach od

1053 m² do 2083 m² zlokalizowane w Ostrowie k/ Łasku.

Jest to malowniczo położony teren  obok  lasu na którym

powstanie  atrakcyjne osiedle domów  jednorodzinnych

według indywidualnych i dowolnych projektów inwestorów.

Wykonana została już infrastruktura wodociągowa i każda

z działek posiada przyłącze w granicy,  gotowe do dalszej

rozbudowy. Cały obszar z działkami zasilony jest w energię

elektryczną  biegnącą  drodze  pod  powierzchnią ziemi.

Nabywca  działki  od  razu  może wystąpić  do  elektrowni

z  wnioskiem  o  warunki  przyłączenia. Dotychczasowi

nabywcy  starają  się o wybudowanie sieci gazociągowej.

Nie bez znaczenia pozostaje także samo położenie lasu

okalające teren od strony zachodnio-północnej. Biegnąca

wzdłuż  lasu  istniejąca  leśna  droga  została dodatkowo

poszerzona o ok.  10 metrów.  Jest to przygotowanie do

budowy   drogi   zgodnie z  planem   przestrzennego

zagospodarowania terenu.

Zachęcamy  Państwa  tym samym do zapoznania się ze

szczegółowym planem zagospodarowania terenu zamiesz

czonym na podstronie „plan zagospodarowania”.Szczególną

zaletą   podnoszącą atrakcyjność działek jest wysiany na

większości z nich młodnik sosnowy. Wkomponowany w

takie otoczenie nowo zbudowany dom będzie z pewnością

ostoją spokoju i bliskości z naturą. Od strony wschodniej

dostępne są także działki wolne od drzewek.Bardzo dobry

jest również dojazd do działek zarówno od drogi krajowej

nr 14  łączącej  Łódź  –  ŁASK –  Wrocław jak również od

strony  miasta  ulicą Batorego. Zachęcamy  Państwa  do

bezpośredniego spotkania na miejscu.

Klikając na link poniżej, mogą Państwo za pomocą YouTube

zapoznać się z dwiema możliwościami dojazdu do obszaru z

działkami przedstawionymi na filmie:

http://www.youtube.com/watch?v=-nvxXG0aAHM

Z a p r a s z a m y   d o   z a k u p ó w   !

 

Pozycjonowanie Stron
powered by Quick.Cart